‘Vrienden van Da Capo’

Muziekvereniging Da Capo Lisse mag zich gelukkig prijzen met een gezond ledenaantal.Ieder lid betaalt contributie en/of lesgeld, maar helaas is er meer geld nodig om de vereniging draaiende te houden. De kosten voor huisvesting, aanschaf en onderhoud van instrumentarium en uniformen zijn niet gering. Daarom is de vereniging mede afhankelijk van financile steun van buitenaf. Wij zijn daarom ontzettend blij met onze ‘Vrienden van Da Capo’.

Dit is een groep mensen die Da Capo steunt met een structurele financile bijdrage zonder zelf actief lid te zijn. Voorheen werden dit de donateurs genoemd, maar wij zijn van mening dat ‘Vrienden van Da Capo’ de lading beter dekt. Ten slotte draagt een ieder die hieraan meedoet de muziekvereniging een warm hart toe.

Door de financilebijdrage van onze vrienden kan Da Capo bijvoorbeeld een muziekopleiding aanbieden die vrijwel kostendekkend is en kan concurreren met een gesubsidieerde muziekopleidingen. Hierdoor is muziekonderwijs voor iedereen toegankelijk. Muziekvereniging Da Capo vervult hiermee een belangrijke maatschappelijke functie.

Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor meer vrienden en u bent meer dan welkom om u aan te sluiten bij deze speciale groep. Al vanaf 10,- per jaar bent u ‘Vriend van Da Capo’, dat is nog geen euro per maand. Met uw financile steun draagt u bij aan het voortbestaan van Dapo Lisse.

Maar wat heeft muziekvereniging Da Capo u dan te bieden als nieuwe vriend? Door het lidmaatschap van de Vrienden van Da Capo krijgt u 4x per jaar het informatieve verenigingsblad ‘De Partituur’. Hierdoor wordt u op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen onze vereniging.

Voor meer informatie over vrienden van Da Capo kunt u mailen naar vrienden@dacapolisse.nl