Jong Da Capo

Jong Da Capo is ons jeugdorkest bestaande uit enthousiaste jongeren tot 16 jaar die muzieklessen
volgen bij Da Capo Lisse. Naast hun reguliere muzieklessen komen ze elke vrijdagavond samen voor
orkestrepetities onder leiding van onze ervaren dirigent, Dirkjan de Boer.

dirkjan de boer

Het hoofddoel is om jongeren te leren hoe ze samen muziek kunnen maken, met het uiteindelijke
doel om door te stromen naar een van onze eindafdelingen. Tijdens deze repetities wordt niet alleen
gemusiceerd, maar ook geoefend in exercitie, waarbij ze leren in formatie te lopen en tegelijkertijd te
spelen.


Het unieke karakter van Jong Da Capo komt tot uiting in zowel het opleidingstraject als tijdens
optredens. Denk hierbij aan optochten of concerten tijdens evenementen in het dorp, waarbij zowel
harmonie als show- en marchingbandelementen aan bod komen.

Samen met de SMB op pad


Jong Da Capo fungeert eigenlijk als een jeugdige harmonie- en show- en marchingband in één, wat
het tot een gevarieerd geheel maakt


Repetities:
Jong Da Capo repeteert op vrijdagavond van 18:30 uur tot 20:00 uur in ‘t Speelkwartier aan de
Hannie Schaftlaan 1a in Lisse
Geïnteresseerd? Kom gerust eens kijken en luisteren.
Voor meer informatie over jong Da Capo kunt u mailen naar jongdacapo@dacapolisse.nl